shipgd

Projekt programu obozu letniego p.n. „Futurum”


Event Details

  • Date:

Projekt programu obozu letniego  p.n. „Futurum”
organizowanego w dniach  4 - 18 sierpnia 2013

4 sierpnia – dzień przyjazdu
18 sierpnia – dzień wyjazdu
11 sierpnia – dzień wolny

Po intensywnej nauce w roku szkolnym potrzebny jest nam nie mniej intensywny wypoczynek wakacyjny.  Dlatego proponujemy uczniom wybranie się razem z nami w podróż.  Otrzymają oni nie tylko zastrzyk energii na następne półrocze, ale także będą mieli okazję do zapoznania się z wieloma nowymi rzeczami. Program obozu „FUTURUM” przewiduje zarówno zajęcia obejmujące program szkolny, jak i wychodzące poza jego ramy,  pozwalające na rozwój logicznego myślenia i jego strukturyzację. Wypoczynek jest podstawową rzeczą, która należy się uczniom podczas wakacji. Zastanówmy się zatem, co oznacza idealny wypoczynek ucznia? Świadomie wybieramy akzywnywy spoczynek wszechstronny rozwój. Proponujemy Państwa dzieciom zamianę wakacji przy komputerze na podróże, zajęcia sportowe i twórczą aktywność.  „FUTURUM” nie jest obozem w tradycyjnym rozumieniu tego słowa. Uczestnicy nie zostaną odizolowani od świata zewnętrznego, lecz zamieszkają w naturalnym otoczeniu pięknego miasta Gdyni.

Gdynia jest słonecznym, pełnym dynamiki miastem położonym na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.  Wybrańcy witają nasze piękne miasto z pokładu żaglówek lub jachtów zawijających rankiem do portu.

Program obozu „Futurum”

Program nauczania ma strukturę modułową. Poniżej przytaczamy wykaz modułów, obowiązujących na chwilę obecną. Wykaz ciągle jest uzupełniany i przystosowywany do potrzeb uczestników.

- Intensywne przygotowania do egzaminu maturalnego
- Wybrane zagadnienia z programu szkolnego
- Matematyka olimpijska
- Programowanie olimpijskie
- Drużynowe zawody matematyczne, eliminacje, zawody drużynowe i indywidualne
- Mini cykl wykładów, wychodzących poza ramy programu szkolnego
- Cykl wykładów popularno-naukowych „Matematyka w działaniu!”
- Teoria rozwiązywania zadań ukierunkowanych na wynalazczość
- Wykłady i zajęcia praktyczne z zakresu lingwistyki matematycznej
- Fizyka eksperymentalna
- Zajmująca chemia
- Projektowanie i programowanie stron internetowych
- Retoryka. Mini cykl wykładów  n.t.: „Umiejętność precyzyjnego i ładnego wyrażania swoich myśli”
- Cykl wykładów  i zajęcia praktyczne z zakresu „Inżynier. Wprawne ręce”
- Projekt „Uziemienie. Od koncepcji do realizacji”
- Co? Gdzie? Kiedy?
- Dyskusje
- Warsztaty teatralne
- Warsztaty kształtujące umiejętność otwierania się i integracji
- Orientacja w mieście
- Konkurs fotograficzny (photo-cross)
- Wycieczki

Program wstępny obozu letniego „Futurum – 2013”

- Mini cykl wykładów Szczepina Je.W. – członka korespondenta Rosyjskiej Akademii Nauk
- Matematykaolimpijska. Praktyka i teoria z zakresu tematyki: podzielność, teoria grafów, teoria gier
- Wybrane zagadnienia programu szkolnego: planimetria, stereometria
- Drużynowe zawody matematyczne, eliminacje, zawody drużynowe i indywidualne
- Teoria rozwiązywania zadań ukierunkowanych na wynalazczość
- Wykłady z cyklu „Matematyka w działaniu!” 

W ramach obozu matematycznego „Futurum – 2013” będzie prowadzony jedyny w swoim rodzaju kurs sportowo-taneczny opracowany specjalnie dla uczniów. Dany kurs składa się z porannej gimnastyki i zajęć sportowo-tanecznych. Celem kursu jest: 1) poprawa ogólnej kondycji fizycznej młodzieży – poranna gimnastyka sprzyja polepszeniu krążenia krwi, utrzymaniu ciała we właściwej kondycji,  daje zastrzyk energii na cały dzień. Ponadto zmiana aktywności z umysłowej na fizyczną sprzyja usuwaniu napięcia i podnosi wydajność pracy człowieka; 2) rozwój umiejętności pracy w kolektywie – wspólne zajęcia taneczne i gry sportowe poprawiają umiejętności komunikowania się uczniów.

Zapisy

Aby uczestniczyć w obozie, należy dokonać wstępnego zapisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego: registration form.

Opłata organizacyjna wynosi 300 euro


More Information about Summer camp "Futurum" in english can be found 
here.
Information in Russian can be found here.