conf

"Szkoła dla uzdolnionych dzieci - matematyka, informatyka i fizyka"


Event Details

  • Date:

Bałtycki Instytut Matematyki zaprasza na szkolenie w formie wizyty studyjnej w
Moskwie połączone z udziałem w cyklu seminariów czwartej mi
ędzynarodowej
konferencji naukowo naukowo-praktycznej
"Szkoła dla uzdolnionych dzieci - matematyka, informatyka i fizyka"

Szczegóły są pod linkiem.