Screenshot 2021-04-14 at 21.24.42

Polish-Ukrainian Science and Culture Forum for the Next Generation

Bałtycki Instytut Matematyki pod patronatem Pana  Prof.Jerzy Buźek w partnerstwie z PZU S.A. oraz Szkołą Podstawową im. Mariusza Zaruskiego w Pucku ogłasza
Polsko-Ukraińskie Forum Nauki i Kultury Następnego Pokolenia
20-30 listopada 2023 (in english below)

Chcesz rozwijać swoje umiejętności STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka), poznawać nowych ludzi i przeżyć niezapomnianą przygodę?

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie świetną wiadomość! Organizujemy międzynarodowe forum STEM dla młodzieży!

Podczas forum uczestnicy będą mieli okazję:

 • Weź udział w zajęciach z matematyki, nauk ścisłych i technologii (wykłady w języku angielskim)
 • Rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności analitycznych, programowania i komunikacji
 • Poznać AI (sztuczną inteligencję) i IoT (internet rzeczy)
 • Zastosować zdobytą wiedzę w projektach, które mają realny wpływ na świat
 • Dzielić się wiedzą i kulturą z innymi uczestnikami

W ramach projektu odbędzie się konkurs, którego nagrodą będzie wycieczka do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Aby wziąć udział należy wypełnić formularz rejestracyjny

Polish-Ukrainian Science and Culture Forum for the Next Generation
November 20-30, 2023

Do you want to develop your STEM (science, technology, engineering, and math) skills, meet new people, and have an unforgettable adventure?

If so, then we have great news for you! We are organizing an international STEM forum for youth!

During the forum, participants will have the opportunity to:

 • Attend classes in mathematics, science, and technology
 • Develop critical thinking, problem-solving, analytical, programming, and communication skills
 • Explore AI (Artificial intelligence) and IoT (Internet Of Things)
 • Apply acquired knowledge to real-world scenarios
 • Work on team projects
 • Share knowledge and culture with other participants

The project will include a competition whose prize will be a trip to the Copernicus Science Center in Warsaw.

To participate, please fill in the registration form

pzu